Zespół Interdyscyplinarny

Biuletyn Informacji Publicznej

BIP"

Przydatne linki

 • Gmina Ostrówek
 • Pajacyk
 • PCPR Lubartów
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Powiatowy Urząd Pracy w Lubartowie
 • Niebieska Linia Ogólnopolskie Pogotowie Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

Wyszukiwarka KDR

kdr"

Witamy na stronie OPS w Ostrówku! Napisz do nas... Wyślij


Realizowane projekty PDF Drukuj Email
Wpisany przez Arkadiusz_Szabelski   
niedziela, 22 maja 2011 12:42

 

 

 

Spotkanie podsumowujące projekt pt: ?Aktywne kobiety to My?

 

 

Spotkanie podsumowujące projekt pt: ?Aktywne kobiety to My?

W dniu 30 listopada  br. o godzinie 15.30 w budynku Gminnej Spółdzielni ?SCh? w Ostrówku odbyło się spotkanie podsumowujące realizację projektu pt : ?Aktywne kobiety to My- inicjatywa oddolna kobiet z gminy Ostrówek? realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII-Promocja integracji społecznej  Działanie 7.3-Inicjatywy oddolne na rzecz aktywnej integracji.

 

W spotkaniu udział wzięło 27 osób.

 

Na początku spotkania Pani Krystyna Cieniuch ? Kierownik OPS Ostrówek powitała zaproszonych gości i przedstawiła niezbędne informacje nt. realizacji projektu.

 

Projekt realizowany był w partnerstwie z Pracownią Rozwoju Osobistego SELF  z Lublina  w okresie od czerwca  br. do końca listopada 2011 roku. Rekrutacja uczestniczek była przeprowadzana w miesiącu czerwcu i lipcu br. Uzasadnieniem ich wyboru była trudna sytuacja życiowa, brak pracy, brak wsparcia ze strony partnera, samotne wychowanie dziecka, brak środków finansowych na inwestowanie we własny rozwój i odległość od ośrodków miejskich w których dostępność różnorodnych inicjatyw edukacyjnych i kulturalnych jest większa.

 

Głównym celem projektu było wzmocnienie aktywności i integracji 12 kobiet z gminy Ostrówek zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 

Kobietom bez zewnętrznego wsparcia trudno byłoby dokonać zmian w swoim życiu i odkryć własny potencjał. Dlatego tez myślę ?oznajmiła Pani Kierownik OPS ,że cel został osiągnięty :

 

-podniesiony został wzrost samooceny uczestniczek projektu

 

-wzrosły szanse na prowadzenie aktywnego życia poprzez przełamanie wewnętrznych barier hamujących rozwój osobisty

 

-wzrosła świadomość beneficjentek  dotycząca możliwości działania w środowisku lokalnym.

 

Kierownik projektu Pani Ewa Skomorowska  przedstawiła krótko informacje na temat działań projektowych, które obejmowały przede wszystkim grupowe i indywidualne wsparcie psychologiczne uczestniczek projektu jak też inne formy oddziaływań mających na celu wzrost aktywności i zbudowanie poczucia własnej wartości. Zaprosiła także obecnych do obejrzenia wystawy prac uczestniczek wykonanych w technice decoupage  podczas warsztatów twórczej aktywności. Pani Ewa opowiedziała o obawach i sukcesach w trakcie realizacji projektu oraz podziękowała za udział wszystkim uczestniczkom a także pracownikom Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrówku za wsparcie podczas realizacji projektu.

 

Następnie jedna z  beneficjentek uczestnicząca  w projekcie podziękowała w imieniu koleżanek za możliwość uczestnictwa w projekcie, za okazałą pomoc, życzliwość, za zdobyte umiejętności  Pani Kierownik projektu Ewie  Skomorowskiej   oraz pracownikom Ośrodka Pomocy Społecznej  w Ostrówku.

 

Na koniec głos zabrał Pan Krzysztof Karczmarz ? Wójt Gminy, który poparł ideę projektu i wyraził  nadzieję, że uczestnictwo kobiet w projekcie wzmocni ich aktywność zawodową  i zaprosił uczestniczki  projektu do odwiedzenia Urzędu Gminy   z własnymi pomysłami na  założenie działalności związanej np. z  agroturystyką.

 


 

"Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość-promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej w Gminie Ostrówek"

Od stycznia 2011 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w  Ostrówku  rozpoczyna realizację kolejnego projektu systemowego PO KL pt. "Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość - promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej w Gminie Ostrówek", jego zakres jak i główne cele stanowią kontynuację projektów realizowanych w poprzednich latach. Główne założenie projektu opierają się na rozwijaniu aktywności zawodowej wśród osób długotrwale bezrobotnych, będących beneficjentami ośrodka pomocy społecznej. W tym roku projekt skierowany jest do 9 osób, które są najbardziej narażone na wykluczenie społeczne w tym osób niepełnosprawnych. W ramach projektu oferujemy bezpłatnie szkolenie zawodowe zgodnie z indywidualnymi predyspozycjami i zainteresowaniami - wsparcie doradcy zawodowego- trening kształtowania umiejętności interpersonalnych, wsparcie pieniężne itp.

...wkrótce więcej informacji

 

kliknij aby zobaczyć ulotkę-> ulotka (plakat)


 

SPOTKANIE OTWIERAJĄCE PROJEKT "AKTYWNE KOBIETY TO MY - INICJATYWA ODDOLNA KOBIET Z GMINY OSTRÓWEK"

 

W dniu 25 lipca br. o godz. 16.00 w budynku? Gminnej Spółdzielni ?SCh ? w Ostrówku odbyło się spotkanie inaugurujące projekt pt.: AKTYWNE KOBIETY TO MY ? inicjatywa oddolna kobiet z gminy Ostrówek realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII ? Promocja aktywnej Integracji społecznej Działanie 7.3 ? Inicjatywy oddolne na rzecz aktywnej integracji.

W spotkaniu brało udział 27 osób:

 • Wójt Gminy Ostrówek ? P. Krzysztof Karczmarz,
 • Z-ca Wójta Gminy Ostrówek ? P. Jerzy Bańkowski,
 • Z-ca Przewodniczącego Rady Gminy Ostrówek ? P. Kajetan Sidor,
 • Prezes Gminnej Spółdzielni ?SCh? w Ostrówku ? P. Elżbieta Rybak,
 • Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Ostrówek ?Wspólna Sprawa? ? P. Jacek Garbacz,
 • Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Ostrówku ? P. Ewa Sobijanek,
 • uczestniczki projektu,
 • zaproszeni goście z Gminy Ostrów Lubelski oraz realizatorzy projektu

Spotkanie podzielone było na dwie części: część oficjalną oraz poczęstunek. Na początku spotkania Pani Krystyna Cieniuch ? Kierownik OPS Ostrówek przywitała zaproszonych gości, następnie realizatorzy Panie Ewa Skomorowska i Joanna Mirowska-Wieczorek przedstawiły założenia i efekty, jakie ma przynieść realizacja projektu w zakresie przełamania osobistych barier blokujących aktywność społeczno-zawodową kobiet z terenu gminy. Na koniec głos zabrał Pan Krzysztof Karczmarz ? Wójt Gminy, gorąco poparł on ideę projektu wyrażając jednocześnie nadzieję, że inicjatywa ta realnie przyczyni się do wzmocnienia aktywności zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i zawodowym.

Po części oficjalnej zaproszeni goście udali się na poczęstunek.

 

Serdecznie dziękujemy wszystkim za udział.


 

?Aktywne kobiety to MY ? inicjatywa oddolna kobiet z gminy Ostrówek?

Celem Projektu jest wzmocnienie aktywności i integracji 12 kobiet zagrożonych wykluczeniem społecznym, zamieszkałym na terenie województwa lubelskiego, w gminie Ostrówek. Okres realizacji 1 czerwca 2011 ? 30 listopada 2011

  Zobacz harmonogram szkoleń

  kliknij na obrazek aby powiększyć->


  Poprawiony: środa, 03 września 2014 16:11
   
  Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce cookies.